Historia Bramy Opatowskiej

 

Brama Opatowska w Sandomierzu jest jedyną zachowaną bramą z czterech bram. Tworzyły one wraz z murami obronnymi system obwarowań miejskich, który powstał za panowania króla Kazimierza Wielkiego w 14 wieku. Brama Opatowska została wzniesiona po połowie czternastego wieku i jest w stylu gotyckim. Attyka, czyli zwieńczenie pochodzi z okresu renesansu. Brama Opatowska zbudowana jest z cegły na planie kwadratu. W przyziemiu znajduje się przejazd o ostrołukowych arkadach. Otwór wjazdowy ujęty jest w szerokie występy muru z bruzdami do opuszczania kraty zamykającej niegdyś wjazd do miasta. Bramę Opatowską wybudowano bez fundamentów. Ma około 32 metrów wysokości. Dzisiaj stanowi reprezentacyjne wejście na sandomierskie Stare Miasto. Bramę Opatowską można zwiedzać. W środku schodami można wejść na samą górę, na taras widokowy z którego rozciąga się wspaniały widok na okolicę.


 

 
TwitterG+LinkedInDigg